ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40
ذره بین سایز 40

ذره بین سایز 40magnifier40


۱۴,۰۰۰ تومان

ذره بین با عدسی محدب (همگرا) – دارای فریم پلاستیکی و قدرت بزرگنمایی 1 الی 3 برابر – سایز 40 میلیمتری – ذره بین دانش آموزی

ذره بین با عدسی محدب (همگرا) – دارای فریم پلاستیکی و قدرت بزرگنمایی 1 الی 3 برابر – سایز 40 میلیمتری – ذره بین دانش آموزی