سودوکو

بازی فکری سودوکو


۱۲۵,۰۰۰ تومان

بازی سودوکو یکی از بازیهایی است که باعث می شود ذهن دیرتر دچار آلزایمر و فراموشی شود.بازی فکری سودوکو یک بازی ژاپنی است که به بازی اعداد مشهور است و در تمام دنیا طرفداران زیادی دارد و برای تقویت هوش و حافظه بسیار بازی خوبی است.

بازی سودوکو یکی از بازیهایی است که باعث می شود ذهن دیرتر دچار آلزایمر و فراموشی شود.بازی فکری سودوکو یک بازی ژاپنی است که به بازی اعداد مشهور است و در تمام دنیا طرفداران زیادی دارد و برای تقویت هوش و حافظه بسیار بازی خوبی است.