رنگ انگشتی 3رنگ آریا
رنگ انگشتی س رنگ آریا
رنگ انگشتی 3رنگ آریا
رنگ انگشتی س رنگ آریا

رنگ انگشتی 3 رنگ آریا


۳۴,۵۰۰ تومان

رنگ انگشتی 3 رنگ آریا محصولی جذاب برای کودکان نوپا که عاشق کثیف کاری و ریخت و پاش هستند بسیار لذت بخش تر است.این کثیف کاری و ریخت و پاش ناخودآگاه باعث رشد ذهن و خلاقیت در کودکان می شود.رنگ ،نقاشی،بازی و…از راه های بروز خلاقیت در کودکان است.شاید استفاده از رنگ و نقاشی یکی از مهم ترین راه های تحریک خلاقیت و نوآوری در کودکان باشد.ابزار های متفاوتی در نقاشی وجود دارد از جمله:مداد رنگی،آبرنگ،پاستیل،رنگ انگشتی و….شرکت آریا تولید کننده رنگ انگشتی با استفاده از رنگ های مجاز خوراکی است.رنگ انگشتی آریا فاقد مواد حساسیت زا بوده و هیچ اثری بر روی پوست ندارد.

رنگ انگشتی 3 رنگ آریا محصولی جذاب برای کودکان نوپا که عاشق کثیف کاری و ریخت و پاش هستند بسیار لذت بخش تر است.این کثیف کاری و ریخت و پاش ناخودآگاه باعث رشد ذهن و خلاقیت در کودکان می شود.رنگ ،نقاشی،بازی و…از راه های بروز خلاقیت در کودکان است.شاید استفاده از رنگ و نقاشی یکی از مهم ترین راه های تحریک خلاقیت و نوآوری در کودکان باشد.ابزار های متفاوتی در نقاشی وجود دارد از جمله:مداد رنگی،آبرنگ،پاستیل،رنگ انگشتی و….شرکت آریا تولید کننده رنگ انگشتی با استفاده از رنگ های مجاز خوراکی است.رنگ انگشتی آریا فاقد مواد حساسیت زا بوده و هیچ اثری بر روی پوست ندارد.