دفترچه یادداشت 1/16 فانتزی فنری


۵,۰۰۰ تومان

دفترچه یادداشت از یک جلد ساده یا طرح‌دار و از تعدادی کاغذ ارزان قیمت در بین آن تشکیل شده است. تفاوت اصلی دفترچه یادداشت و دفتر دراین است که معمولا مطالب کوتاه و کاربردی تر را مینویسیم.

دفترچه یادداشت از یک جلد ساده یا طرح‌دار و از تعدادی کاغذ ارزان قیمت در بین آن تشکیل شده است. تفاوت اصلی دفترچه یادداشت و دفتر دراین است که معمولا مطالب کوتاه و کاربردی تر را مینویسیم.