حلقه کمر 7 تکه متوسط
حلقه کمر 7تکه کوچک
حلقه کمر 7 تکه متوسط
حلقه کمر 7تکه کوچک

حلقه کمر کوچکhaleghe kamar small


۱۵,۵۰۰ تومان

استفاده از این محصول که به راحتی قابل استفاده در منزل می باشند. حلقه کمر کوچک دارای 7 قطعه می‌باشد که به دلیل نوع طراحی مناسب تمام گروه سنی می‌باشد.

استفاده از این محصول که به راحتی قابل استفاده در منزل می باشند. حلقه کمر کوچک دارای 7 قطعه می‌باشد که به دلیل نوع طراحی مناسب تمام گروه سنی می‌باشد.